Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

กสร.ยืนยัน สอบบรรจุข้าราชการใหม่ 21 ก.พ.64 แน่นอน ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

1 Posts
1 Users
0 Likes
120 Views
thanunchai
(@thanunchai)
Posts: 2254
Noble Member
Topic starter
 

(10 ก.พ.64) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ออกไปเนื่องจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะประกาศวันสอบใหม่ให้ทราบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

บัดนี้ สถานการณ์ดังกล่าวในหลายพื้นที่สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่งแล้ว อีกทั้ง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กรมจึงประกาศวันสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบตามประกาศ และตรวจสอบรายชื่อพร้อมที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์ http://personnel.labour.go.th และ http://labour.jobthaigov.com

และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564.

 
Posted : 10/02/2021 12:57 pm
Share: