นพ.ธีระวัฒน์ จับตาสัปดาห์ 4-6 ติดโอมิครอนเพียบ กลืนเดลตา-รอประกาศอิสรภาพ

ข่าวล่าสุด

วันที่ 3 ม.ค.65 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงสถานการณ์โควิด-19 และโอมิครอนว่า

โอมิครอนกับการประกาศอิสรภาพ โอมิครอนติดง่าย รวดเร็วหลบหลีก ภูมิทั้งจากวัคซีน (ทำให้ต้องรีบฉีดกระตุ้นให้อยู่ในระดับสูงมาก) และจากการติดเชื้อครั้งก่อน เช่น เดลตา การติดโอไมครอนขณะนี้ ดูจะไม่หนักหนาสาหัสในเรื่องของอาการ

3 อาทิตย์แรกของปีใหม่อาจจะเห็นจำนวนการติดชัดเจนขึ้น และผลกระทบกับการต้องหยุดงาน กักตัว เพราะป่วย หรือตรวจเป็นบวก ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเพียงใดตั้งแต่ 10 จนถึง 25% หรือไม่ และผลตาม คือคนทำงานในระบบ ทั้ง ใน รพ. และ ในโรงงาน ที่ต้องขาดหายไปบ้าง

อาทิตย์ที่ 4-6 ของปี จำนวนติดจะหนาแน่น และจะสามารถประเมินความรุนแรง ว่าจะกระทบ แต่คนสูงวัย มีโรคประจำตัว และคนที่ได้วัคซีนไม่ครบ หรือได้ 2 เข็ม นานกว่า 3-5 เดือน เท่านั้น หรือคนทั่วไปจะมีอาการหนักขึ้นด้วย ตามรูปแบบโควิด อู่ฮั่น เดือนม.ค.63 ที่อาการ น้อยๆตอนต้น

แต่ที่สำคัญ คือเด็กเล็ก ที่ไม่ได้วัคซีน และที่สำคัญ คือ โอมิครอน จะปฏิบัติตัวเหมือนโควิดที่ผ่านมาหรือไม่ ในการทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวหรือที่เรียกว่า long COVID ทั้งนี้ อาจไม่ขึ้นกับความหนักของอาการในขณะที่กำลังติดเชื้อแต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องระยะยาว

แต่ที่เราจะได้ ถ้ามีคนที่ติดโอมิครอนมากมาย ดังที่เกิดทั่วโลก คือ ภูมิที่ต้านทานทั้งตัวนี้และต่อตัวเดลตาด้วย เท่ากับทำให้เดลตาสูญพันธุ์ไปเลย แต่ภูมิดังกล่าวอาจไม่คุ้มกันโควิด วาเรียนท์ใหม่ๆ ถ้ายังจะมีอีก คนทั้งโลกหวังว่าโควิดจะจบลงเพียงเท่านี้ ภายในไม่เกินกลางปีนี้ เพื่อประกาศอิสรภาพ